Algemene Voorwaarden Total Car Concept bv

Artikel 1 : Algemeen

1. Op alle orders geplaatst bij Total Car Concept ( via telefoon, fax, post, internet/website, e-mail ) zijn de algemene voorwaarden van toepassing evenals op al de werkzaamheden uitgevoerd in onze werkplaats.
2. Naast deze algemene voorwaarden kan Total Car Concept aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie.

Artikel 2 : Prijzen

1. Op de website vermelde prijzen worden gehanteerd onder voorbehoud van type of drukfouten.
2. De artikelen van Total Car Concept worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van levering tenzij anders overeengekomen.

Artikel 3 : Afbeeldingen

1. Alle afbeeldingen gebruikt op de website dienen als voorbeeld en kunnen afwijken van het originele product. De koper kan hier op geen enkele wijze rechten aan ontlenen.

Artikel 4 : Betaling

1. Betaling vindt plaats bij aflevering/afhalen van de producten contant of per pin, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Bij verzending vind vooruitbetaling per bank plaats of verzending onder rembours.
2. Wordt de factuur door Total Car Concept toegezonden dient betaling te geschieden binnen 8 dagen tenzijn anders is overeengekomen.
3. Total Car Concept is gerechtigd bij het uitblijven van betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Incassokosten worden doorberekend aan de koper.

Artikel 5 : Eigendomsvoorbehoud

1. Geleverde artikelen blijven eigendom van Total Car Concept totdat de volledige koopsom is voldaan.

Artikel 6 : Aanbiedingen

1. Alle op de website van Total Car Concept vermelde aanbiedingen gelden zolang de artikelen leverbaar zijn.
2. Total Car Concept behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen.
3. Alle anbiedingen zijn geldig zolang ze op de website van Total Car Concept vermeld worden.

Artikel 7 : Verzending

1. Verzendkosten zijn altijd voor de koper tenzij anders overeengekomen.
2. Verzenden van bodykits, wings en andere breekbare artikelen worden door Total Car Concept afgeraden. Verzenden is mogelijk op verzoek van de koper. Total Car Concept is in dit geval op geen enkele wijze aansprakelijk.
3. Bestelde artikelen worden, indien op voorraad, binnen 5 werkdagen verstuurd.
4. In geval de koper bestelde producten weigerd af te nemen heeft Total Car Concept het recht een factuur te sturen van de door Total Car Concept gemaakte kosten. Hieronder vallen de transportkosten en administratiekosten.

Artikel 8 : Bestelling

1. Bij bestellingen van klantspecifieke artikelen kan Total Car Concept een aanbetaling vragen van 50%.
2. Leveringstermijnen worden opgegeven door de leverancier en zijn niet bindend.
3. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de koper nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie tegen Total Car Concept. Tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9 : Annulering

1. Bij annulering van de bestelling worden aanbetalingen in principe niet gerestitueerd.
2. Mochten er kosten zijn verbonden aan het retourneren van de artikelen zijn deze geheel voor rekening van de koper.

Artikel 10 : Garantie

1. Garantietermijnen op onderdelen wordt bepaald door de leverancier. Dit is over het algemeen 1 jaar. Op tweedehands onderdelen geven wij 3 maanden garantie tenzij anders bepaald.
2. Garantie op montage in onze werkplaats is 3 maanden tenzij anders bepaald.
3. De koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten voorzien van de aankoopbon af te leveren bij Total Car Concept. Indien na controle blijkt dat er sprake is van defect/fabrieksfout, zal Total Car Concept deze kostenloos verhelpen/vervangen.
4. Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper dan zijn alle reparatie en verzendkosten voor rekening van de koper.
5. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen indien:
- de koper de producten heeft verwaarloosd
- de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht.
- er sprake is van onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken, producten of onheilen.
- het onderdeel wordt gebruikt met verkeerde accessoires
- de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld

Artikel 11 : Overmacht

1. Indien Total Car Concept door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtige toestand.
2. Indien de overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmacht-situatie dit rechtvaardigt.
3. In geval van overmacht heeft de koper geen recht op enige (schade-) vergoeding.
4. Total Car Concept zal de koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

Onder overmacht zijn mede begrepen alle omstandigheden, welke in redelijkheid geacht worden aan levering van het gekochte in de weg te staan, zoals daar zijn oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, ziekte, transportbelemmeringen, brand, wateroverlast, storingen in het bedrijf van de verkoper of zijn leveranciers, dan wel vertraagde levering, ongeacht de oorzaak daarvan, van door verkoper bestelde goederen of onderdelen, dan wel het in ongerede raken door welke oorzaak dan ook, van het verkochte.

Artikel 12 : Aansprakelijkheids-beperking

1. De informatie in deze webshop is met grote zorg samengesteld. De informatie berust op betrouwbare bronnen en/of zorgvuldige analyse. Wij garanderen niet de juistheid, geschiktheid en/of volledigheid van de geboden informatie en zijn niet verantwoordelijk te stellen voor eventuele tekortkomingen of onjuistheden.
2. Noch de eigenaar(s) van de website, medewerkers of de auteur(s) zijn aansprakelijk te stellen voor eventuele schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in de informatie in deze webshop.
3. Total Car Concept of zijn medewerkers of auteurs zijn niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van uw beslissingen, genomen op basis van verstrekte informatie. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik en eventuele gevolgen daarvan, van de door de koper bij onze webshop aangeschafte producten.
4. Bij gebruik van gereedschappen en hulpmiddelen waarschuwen wij u voor de risico's die u loopt. Gereedschap is scherp en kan tot verwondingen leiden, dat geldt ook voor sommige hulpmiddelen. Laat het nooit onbeheerd achter en berg het na gebruik veilig op. Houdt het uit de buurt van kinderen.
5. "links" in deze site zijn informatief en een service naar onze bezoekers. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik dat er van kan worden gemaakt. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze sites.

Artikel 13 : Arbitrage

1. Voor rechtzaken is het Nederlandse recht van toepassing. Bij onoplosbare geschillen tussen koper en Total Car Concept zal de uitspraak van de Nederlandse rechter bindend zijn.

Total Car Concept bv
Christiaan Huygensstraat 8
2665 KX Bleiswijk
Tel.: 010-5210900
Fax : 010-5240972
info@totalcarconcept.com

 

Verzending & Retouren

Verzenden
Het verzenden van artikelen word door ons altijd gedaan via de reguliere PostNL voor kleinere pakketten en de UPS voor grote pakketten. Mocht u op enig andere manier uw goederen verstuurd willen hebben dan dient u dit direct na inbreng van de order bij ons bekend te maken.

Levertijd
Als wij de door u bestelde producten op voorraad hebben, heeft u het doorgaans de volgende werkdag in huis. PostNL levert niet in het weekend af. Indien Total Car Concept de producten niet op voorraad heeft kan de levertijd variëren. Wij houden u hiervan op de hoogte. U kunt op elk moment uw orderstatus opvragen via mail of telefoon.

Moment van leveren
De producten die u heeft besteld worden via PostNL of UPS. geleverd op het adres dat u heeft opgegeven. Hierbij gelden de levermomenten van PostNL of UPS. Dit betekent dat bestellingen overdag aangeleverd worden. Bent u niet thuis, dan zult u een formulier in de brievenbus vinden met daarop het dichtstbijzijnde postkantoor waar het pakket dan kan worden opgehaald.

Betalingen
- Vooruitbetaling:
Indien u er voor kiest om uw bestelling vooruit te betalen, dan zijn de verzendkosten
0-30 kg € 7,-. Voor verzending buiten Nederland houden wij de tarieven van PostNL aan. 
Het factuurbedrag incl verzendkosten kunnen overgemaakt worden op
Postbank 8035097
Rabobank 375087508
t.n.v. Total Car Concept bv te Bleiswijk. Graag onder vermelding van het factuurnummer. Deze kunt u eventueel bij ons opvragen.

- Rembours:
Wilt u uw pakket onder rembours laten versturen dan beginnen de verzendkosten bij de € 14,50 ex btw. U betaald het factuurbedrag incl. verzendkosten aan de postbode. Wilt u gebruik maken van deze verzendmogelijkheid? Laat  dit dan per e-mail aan ons weten.

- Ophalen in de winkel:
U kunt de producten ook in de winkel ophalen. Onze openingstijden zijn:
Maandag gesloten
Dinsdag/Vrijdag 9:30 - 18:00
Zaterdag 10:00 - 16:00
Wij hebben koopavond op woensdag avond van 19:00 - 22:00
Let op! Woensdag tussen 18:00 - 19:00 zijn wij gesloten.
Wij hebben lunchpauze dinsdag/Vrijdag van 12:30 - 13:00 uur en zaterdag van 13:00 - 13:30 uur.

Aansprakelijkheid
Wij proberen elk artikel zo goed mogelijk te verpakken. Toch kan het voorkomen dat een onderdeel beschadigd wordt tijdens vervoer. Neem daarom ook nooit een beschadigd pakket aan. Maar neem direct contact met ons op. De TPG of GLS is in dit geval aansprakelijk voor de gemaakte schade. Bodykits en wings worden door ons normaal gesproken niet verzonden. Dit zijn zeer breekbare en schadegevoelige onderdelen en kunnen daarom alleen bij ons opgehaald worden. In overleg kan een bodykit of wing toch verzonden worden maar de risico's zijn dan geheel voor de koper zoals ook in onze algemene voorwaarden vermeld staat.

Retourbeleid
Wij willen dat u volledig tevreden bent met uw aankoop bij Total Car Concept. Het kan echter voorkomen dat u een product moet retourneren. Hiervoor heben wij de volgende voorwaarden:
- Neem altijd contact met ons op voordat u een pakket retourneerd
- Oorspronkelijke verpakkingsmaterialen moeten worden meegeleverd
- De aankoopfactuur of een kopie hiervan meesturen
- Het product dient degelijk verpakt te zijn.
- Het pakket moet voldoende gefrankeerd zijn. Dit geldt ook voor garantie gevallen. De gemaakte kosten worden in geval van garantie aan u terugbetaald.

Retourneren kan t/m 8 dagen na aankoop tenzij anders overeengekomen.

Total Car Concept bv
Christiaan Huygensstraat 8
2665 KX Bleiswijk
Tel.: 010-5210900
Fax : 010-5240972
info@totalcarconcept.com